Paano Kumuha ng Ayuda?

Marven T. Baldo
1 min readAug 25, 2022

1. Siguraduhing ikaw ay karapat-dapat tumanggap. Kung hindi ay huwag nang tangkain. Huwag manggulang. Magbago na tayo ng ugali.

2. Pumila nang maayos. Huwag sumingit. Huwag makipagbalyahan. Huwag magkandarapa. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kakarampot na pera.

3. Gastusin sa tama ang ayudang natanggap at huwag lustayin. Ipang-agapay mo sa iyong pag-aaral upang ikaw ay maging kinabukasan ng bayan.

Maging marangal ka sa pagtanggap ng ayuda. Kung ikaw ay magpapakabait, malay mo maulit.

Ulitin natin para maintindihan mo nang husto:

1. Siguraduhing ikaw ay karapat-dapat tumanggap. Kung hindi ay huwag nang tangkain. Huwag manggulang. Magbago na tayo ng ugali.

2. Pumila nang maayos. Huwag sumingit. Huwag makipagbalyahan. Huwag magkandarapa. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kakarampot na pera.

3. Gastusin sa tama ang ayudang natanggap at huwag lustayin. Ipang-agapay mo sa iyong pag-aaral upang ikaw ay maging kinabukasan ng bayan.

--

--

Marven T. Baldo
0 Followers

First, he was a Bible thumper. After that, he tried his hand on other genres. Finally, at the beginning of 2023, he has decided to be a comedian.